یافتن یکدیگر یک آغاز است، کنار هم ماندن پیشرفت است و باهم کار کردن، موفقیت.

مدیر فروشگاه-(سوپرمارکت و فود کورت)


شرح شغل

آشنا به سیستم فروشگاهی


آشنا به فرایندهای مدیریت مواد غذایی


تسلط براصول بازاریابی وفروش


آشنا به مفاهیم مشتری مداری و ارتباط با مشتریان


روابط عمومی قوی وقدرت متقاعدسازی


برخورداری ازخلاقیت واعتمادبنفس بالا


مهارت ها


تحصیلات: حداقل لیسانس 


شرایط سنی: حداقل 40 سال


تجربه:حداقل 15 سال سابقه سوپرمارکت و هایپرمارکت