یافتن یکدیگر یک آغاز است، کنار هم ماندن پیشرفت است و باهم کار کردن، موفقیت.

سوپروایزر دپارتمان - خانه و لوازم خانگی


شرح شغل

مدیریت بخش ( طبقه) خانه اعم از مشارکت در تحقیق، بررسی، انتخاب و مذاکره با تامین کنندگان کالا

سفارش گذاری

پیگیری امور ارسال و دریافت کالا

مدیریت فروش

 نظارت بر چیدمان و نحوه عرضه کالا

پیگیری امور مالی مرتبط با تامین کنندگان

مدیریت پرسنل 

برنامه ریزی فروش بر اساس استراتژی تدوین شده

حفظ و ارتقای رضایتمندی مشتری


مهارت ها

تحصیلات ترجیحاً مرتبط -معماری  و طراحی داخلی 

شرایط سنی: محدوده سنی 35 تا 40 سال

تجربه:دارای تجربه فعالیت در حوزه خرده فروشی و آشنا به صنعت خانه و لوازم خانگی