یافتن یکدیگر یک آغاز است، کنار هم ماندن پیشرفت است و باهم کار کردن، موفقیت.
ما در روشا یک خانواده هستیم

ما بر این باوریم که کارکنانمان ، نقشی مستقیم در رشد و موفقیت سازمانمان داشته و از اینکه عضوی از تیم کاری روشا باشید خشنودیم. ما به دنبال جذب افرادی موثر و وفادار در کلیه واحدهای سازمان بوده و کارکنان خود را به عنوان یکی از اصلی ترین ارکان آن می شناسیم . از اینکه دپارتمان استور روشا را به عنوان محل خدمت خود برگزیده اید به خود می بالیم. امیدواریم با همکاری شما همیشه به عنوان یک سازمان پویا و پیشرو مطرح باشیم و تجربه کار شما در روشا، تجربه ای چالش برانگیز، لذت بخش و صمیمانه باشد.

تصاویر روشا در یک نگاههمکاری با ما فرصت های شغلی فعلی

Menu 2

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam.


Menu 2

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam.