یافتن یکدیگر یک آغاز است، کنار هم ماندن پیشرفت است و باهم کار کردن، موفقیت.

کارشناس نرم افزار


شرح شغل

 همکاری در توسعه استراتژی های مدیریت اطلاعات و محتوا 

مدیریت حفظ، بروزرسانی و انفصال اطلاعات سازمانی

ERP دریافت مستر فایل (فایل اطلاعات کالا و کدینگ مربوطه)، کنترل آن بر اساس قوانین و ورود اطلاعات در سیستم

تعریف بارکد کالاهای جدید یا ناشناخته به کمک مسئولین خرید

دریافت فایل تغییرات قیمت یا تخفیفات و کنترل آن بر اساس قواعد و پالیسی های موجود و ثبت آن در سیستم

حصول اطمینان از اجرای صحیح و به موقع عملیات انتقال و به روزرسانی داده ها 

ارائه راهکار برای بهبود فرآیند ورود اطلاعات 

اداره و نگهداری داده ها

گزارش سازی و گزارش دهی به واحدهای مربوطه

 


مهارت ها

تحصیلات: حداقل لیسانس کامپیوتر / سیستم های اطلاعاتی

T-SQL مسلط به نرم افزارهای اکسل و

آشنا با سیستمهای مدیریت اطلاعات فروشگاهی

محدوده سنی:28-22

فعال و با انگیزه

دارای نظم و انضباط شخصی و آراسته

ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه 9:00 صبح الی 17:30

پنجشنبه: 9:00 صبح الی 13:00